League: 3BA - 3rd Boys A

3BB – Orange vs 3BB – Hudson Vikings

3BB – Hudson Explorers vs 3BA – Solon Blue

3BB – Kenston Blue vs 3BB – Solon White

3BA – Kenston White vs 3BA – Twinsburg Tigers

3BA – Twinsburg Tigers vs 3BB – Orange

3BB – Orange vs 3BB – Kenston Blue

3BA – Kenston White vs 3BA – Twinsburg Tigers

3BB – Solon White vs 3BB – Hudson Explorers