League: 5BA - 5th Boys A

5BA – Kenston White vs 5BA – Shaker Heights

5BA – Aurora Green vs 5BA – Solon Blue

5BA – Twinsburg Rebels vs 5BA – Hudson Blue

5BA – Aurora Green vs 5BA – Shaker Heights

5BA – Kenston White vs 5BA – Hudson Blue

5BA – Solon Blue vs 5BA – Twinsburg Rebels

5BA – Hudson Blue vs 5BA – Aurora Green

5BA – Twinsburg Rebels vs 5BA – Kenston White

5BA – Shaker Heights vs 5BA – Solon Blue