League: 6BA - 6th Boys A

6BA – Hudson Blue vs 6BA – Chagrin Orange

6BA – Aurora Green vs 6BA – Kenston Red

6BA – Kenston White vs 6BA – Solon Blue

6BA – Shaker Heights vs 6BA – Mayfield

6BA – Chagrin Orange vs 6BA – Aurora Green

6BA – Solon Blue vs 6BA – Hudson Blue

6BA – Orange vs 6BA – Kenston White

6BA – Mayfield vs 6BA – Kenston Red

6BA – Hudson Blue vs 6BA – Orange