League: 6th Grade Boys

6B – Kenston White vs 6B – Hawken

6B – Twinsburg Tigers vs 6B – Solon White

6B – Solon White vs 6B – University School B

6B – Hawken vs 6B – Orange Lions

6B – Beachwood vs 6B – Kenston Blue

6B – Kenston White vs 6B – University School A

Playoffs – 6th Grade Boys Gold

6B – Hawken vs 6B – University School A

6B – Orange Lions vs 6B – Solon Blue